Tekster til videokurset: Chakra – esoterisk yoga

Videokurset «Chakra – esoterisk yoga»

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet – en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

1. Vekking av oppmerksomheten

Les side 1 – 36 i Chakra-boken (side 7 – 42 i E-boken). Det er kapitlene; Introduksjon, Asana – yogastillinger, Pranayama – yogapust, Chakra-lokalisering og Vekking av ryggsøylen.

Kurset starter med at oppmerksomheten vekkes i kropp og sinn gjennom fysiske øvelser, pusteteknikker, avspenning og meditasjon. Først en kort introduksjon og så starter den praktiske undervisningen med en kort innledende avspenning, Shavasana, på rundt 5 minutter. Evnen til å sitte i en god meditasjonsstilling trenes opp gjennom et kort program av før-meditasjonsstillinger: Føttene, Sommerfuglen, Halv sommerfugl, Vugging og Lotusfrøet begge sider. Alle meditasjonsstillingene gjennomgåes: Diamantstillingen, Den enkle stillingen, Halv-lotus stilling, Lotusstillingen og Den perfekte stillingen. Videre trenes ryggens fleksibilitet opp gjennom innlæring av Surya namaskara: Sol, jeg hilser deg. Pusteteknikkene Bølgepusten og Vekselpusten introduseres. Etterpå en avspenning på rundt 10 minutter og til sist meditasjonen Det indre rommet, første trinn.

Jeg kan også anbefale at du arbeider med meditasjonene Kroppsbevissthet (lydfil nr 3) og Åndedrettsbevissthet (lydfil nr 4) som du finner link til lenger nede på siden (eller som QR-kode i boken).

2. Vekking av ryggsøylen: Trekantstillinger

Les side 28 – 44 i Chakra-boken (side 34 – 50 i E-boken). Det er kapitlene; Chakra-lokalisering og Vekking av ryggsøylen.

Kurset fortsetter med lokalisering av chakraene og vekking av ryggsøylen. Først Shavasana – en kort avspenning med chakra lokalisering. Etterpå Soløvelsen med chakra-konsentrasjon, Trekantstillinger og Skulderstilling. Yogaprogrammet avsluttes med Universalstilling og Haren. Pusteteknikkene  Bølgepusten og Vekselpusten gjentas. Tilsist en lengre avspenning og en chakra-meditasjon, det indre rommet.

Jeg kan også anbefale at du gjentar meditasjonene Kroppsbevissthet (lydfil nr 3) og Åndedrettsbevissthet (lydfil nr 4) som du finner link til lenger nede på siden (eller som QR-kode i boken).

3. Vekking av ryggsøylen: Rygg- og skulderøvelser

Les side 32 – 56 i Chakra-boken (side 38 – 62 i E-boken). Det er kapitlene; Vekking av ryggsøylen, Vekking av Sushumna og Vekking av Chakraene.

Kurset fortsetter med vekking av ryggsøylen. Først Shavasana – en kort avspenning. Etterpå Soløvelsen med chakra-konsentrasjon og Shavasana. Så følger ryggøvelsene Korsstillingen, Rettvinkelen, Stå på alle fire, Dobbelvinkelstillingen, Den som løser opp knutene og Kamelen. De fysiske stillingene avsluttes med Universalstilling og Haren. Pusteteknikker: Bølgepusten og Vekselpusten. Tilsist Yoga nidra dybdeavspenning med chakrakonsentrasjon og pust.

Jeg kan også anbefale at du jobber med meditasjonene Det indre rommet (lydfil nr 6) og Chakra-meditasjon (lydfil nr 7) som du finner link til lenger nede på siden (eller som QR-kode i boken).

4. Vekking av Agya chakra

Les side 58 – 70 i Chakra-boken (side 64 – 76 i E-boken): Vekking av Agya chakra.

Først en introduksjon til renseteknikken Neti – neseskylling. Den er kort og visuell, men i boken er det en mer grundig instruksjon i hvordan du gjør neseskylling. Gjerne start dagen med neseskylling framover. Hvis du ikke har en neseskyllingskanne kan du kjøpe en i vår nettbutikk. Selve undervisningen starter som vanlig med 5 minutter på ryggen. Etterpå Soløvelsen med chakra-konsentrasjon,  Hoderulling og balansestillinger som øker konsentrasjonsevnen: Klovnen / Palmen, Tranen og Løperen. Tilsist Universalstilling, Ryggradsvridning og Lykksalighetens stilling. Så følger Pusteteknikkene Svimlende pust og Vekselpusten. Du lærer konsentrasjonsteknikken Tratak og blir etterpå introdusert til beslutningen i Yoga nidra. Tilsist en kort utgave av Yoga nidra med beslutningen. Undervisningen avsluttes med meditasjonen Det indre rommet med vitneoppmerksomhet (som du også finner under som lydfil nr 12).

Jeg kan også anbefale deg å begynne å gjøre den lengre utgaven av dybdeavspenningen, lydfil nr 11 – Yoga nidra – vekking av chakraene.

5. Vekking av Mooladhara chakra

Les side 72 – 80 i Chakra-boken (side 78 – 86 i E-boken): Vekking av Mooladhara chakra.

Undervisningen starter med 5 minutter i Shavasana. Etterpå Sol, jeg hilser deg med chakra-konsentrasjon, Konsentrasjon på nesetippen og Hare-Fjellstilling, Rytterstilling variasjoner, Lotusfrø, Ryggradsvridning og Pentagram. Så følger to mudraer, Kråkens – og Hoppens holdning og Mool bandha, Rotlåsen. Vekselpusten videreutvikles og undervisningen avsluttes med en avspenning på bakkekontakten.

Jeg kan også anbefale deg å fortsette med gjøre dybdeavspenningen, lydfil nr 11 – Yoga nidra – vekking av chakraene.

6. Vekking av Swadisthana chakra

Les side 82 – 92 i Chakra-boken (side 88 – 98 i E-boken):Vekking av Swadisthana chakra.

Først 5 minutter i Shavasana. Etterpå en mini-utgave av Sol, jeg hilser deg: Fjellstillingen, Haren og Kobraen. Så følger forskjellige variasjoner av Ryggstrekket og Bugstrekket. Ryggradsvridning gjentas og de fysiske stillinger avsluttes med Kobraen, Gresshoppen, Buen, Kua og Lotusspiren. Du lærer Tordenkilens holdning, en kraftfull mudra og pusteteknikken Blåsebelgen. Programmet avsluttes med Vekselpusten og en kort avspenning – Energistrømmen.

Gjerne gjenta meditasjonen Det indre rommet med vitneoppmerksomhet, lydfil nr 12.

7. Vekking av Manipura chakra

Les side 94 – 104 i Chakra-boken (side 100 – 110 i E-boken): Vekking av Manipura chakra.

Undervisningen starter med en kort Mantra-meditasjon. En variasjon av Rytterstillingen gjentas, du lærer Plogen og Fisken og gjentar Ryggstrekket og Bugstrekket. Ryggen vris i Universalstillingen og programmet avsluttes med Påfuglen, Hjulet og Yoga mudra/Haren. Du varmer opp til neste øvelse med Bølgepusten og lærer Buglåsen og renseteknikken Agnisara – den som nærer ilden.
Så følger Vannkrukkens holdning, pusteteknikken Rensing av forhjernen og Vekselpusten. Konsentrasjonsteknikken Tratak gjentas og undervisningen avsluttes med avspenningen – Kroppens rom.

Gjerne gjenta meditasjonen Det indre rommet med vitneoppmerksomhet, lydfil nr 12.

8. Vekking av Anahata chakra

Les side 106 – 117 i Chakra-boken (side 112 – 123 i E-boken): Vekking av Anahata chakra.

Undervisningen starter med en kort meditasjon på Hjerterommet. Etterpå lærer du en variasjon av Soløvelsen som heter Chandra namaskara, Måne, jeg hilser deg. Yogaprogrammet består av følgende stillinger: Klovnen eller Hodestående, Ryggstrekket og Bugstrekket, Plogen og Fisken, Dobbelt vinkel stilling, Shakti bandha og Kamelen. Programmet avsluttes med Påfuglen og Kua. Agnisara – ilden næres – gjentas og du gjør pusteteknikkene Humlen og Vekselpusten. Tilsist avspenningen – Hjertepusten og innlæring av den første delen av meditasjonen Energiens kilde (hvor du kjøre en energistrøm gjennom Anahata chakra).

9. Vekking av Vishuddhi chakra

Les side 120 – 127 i Chakra-boken (side 126 – 133 i E-boken): Vekking av Vishuddhi chakra.

Først gjentaes meditasjonen Det indre rommet. Deretter følger en introduksjon til hele det klassiske programmet. Dette programmet er delt inn i sekvenser:  Hodestående og Palmen, Skulderstående, Omvendtstående, Plogen og Fisken, Ryggstrekket og Bugstrekket, Ryggradsvridning, Kobraen, Gresshoppen, Buen og Yoga mudra. Du kan gjøre hver sekvens for seg som et kort yogaprogram. Så følger Hakelåsen, Blåsebelgen og Vekselpusten. Tilsist en kort avspenning (Rommet) og fortsettelsen av innlæringen av meditasjonen Energiens kilde. Denne ganger renser du Agya chakra ved å visualisere en strøm av energi gjennom hodet.

10. Vekking av Bindu visarga

Les side 130 – 136 i Chakra-boken (side 136 – 142 i E-boken): Vekking av Bindu visarga.

Først en introduksjon til Nada yoga og etterpå selve meditasjon. Så følger et yogaprogram som vektlegger opplevelsen av Nada (indre lyder og stillhet) i tilknytning stillingene: Hovedrulling, Hodestående og Palmen, Ryggstrekket og Bugstrekket, Universalstilling og Yoga mudra. Pusteteknikkene Svimlende pust, Humla og Vekselpusten gjentas med litt nye instruksjoner. Yoni mudra – Livmoderens holdning – innlæres og undervisningen avsluttes med en kort Shavasana – avspenning og hele Meditasjonen Energiens kilde – Vishuddhi shuddhi.

11. Yogaprogram og Ajapa japa 1-2

Meditasjonen Ajapa japa

Trykk på bildet og last ned det skriftlige tillegget til boken.

Undervisningen starter med et kort yogaprogram hvor du er ca 3 minutter i hver stilling. Det er den første halvdelen av Det klassiske programmet med Hodestående og Palmen, Skulderstående, Omvendtstående, Plogen og Fisken. Programmet avsluttes med Shavasana – avspenning.

I den siste halvdelen av timen starter innlæringen av meditasjonen Ajapa japa. Undervisningen forutsetter at du har jobbet med Energiens kilde slik du har lært den under kurset. Du vil lære Ajapa japa trinnvis i løpet av de neste seks gangene. Denne gangen gjør vi første og andre trinn i tillegg til en fordypelse i Det indre rommet sist i meditasjonen.

Etter yogaprogrammet gjør rommet du er i så mørkt som mulig og sett deg til rette i en god meditasjonsstilling, med ryggen rett, og lukk igjen øynene. Følg instruksjonene underveis i meditasjonen.

 

 

12. Yogaprogram og Ajapa japa 1-3

Undervisningen starter med et kort yogaprogram. Det er den siste halvdelen av Det klassiske programmet med Ryggstrekket og Bugstrekket, Ryggradsvridning, Kobraen, Gresshoppen, Buen og Yoga mudra. Programmet avsluttes med Shavasana – avspenning.

I den siste halvdelen av timen fortsetter innlæringen av meditasjonen Ajapa japa. Denne gangen gjentar du første og andre trinn i tillegg til å lære et nytt trinn. Meditasjonen avsluttes med opplevelsen av Det indre rommet.

13. Maha mudra og Ajapa japa trinn 1-4

Denne gangen blir du introdusert til bruken av mala som en integrert del av meditasjonen Ajapa japa. Hvis du ikke har en mala kan du kjøpe en i vår nettbutikk >>. En mala er et telleinstrument, en perlekrans som består av 108 perler. Hver perle representerer én inn- og utpust, og 4 stoffremser markerer overganger mellom ulike trinn i meditasjonen. Både se forklaringen i videoen og les teksten om malaen i PDF-dokumentet «Chakra – Ajapa japa» (som du kan laste ned under leksjon 11). Etterpå undervises du i Maha mudra – den store holdningen. Det er en perle av en integrert chakra-teknikk som får energien til å strømme gjennom hele energisystemet.

I den siste halvdelen av timen fortsetter innlæringen av meditasjonen Ajapa japa. Denne gangen snur vi litt om på trinnene som du har lært tidligere i tillegg til at du lærer et nytt trinn. Meditasjonen avsluttes med opplevelsen av Det indre rommet.

14. Yogaprogram og Ajapa japa 1-5

Undervisningen starter med et kort yogaprogram hvor du er ca 3 minutter i hver stilling. Det er et fint meditativt program som består av Rytterstilling vridning, Fjellstilling og Diamantstilling, Spredte bein ryggstrekk og Halv bukstrekk begge sider og tilsist Universalstilling og Yoga mudra.

Til sist fortsetter innlæringen av meditasjonen Ajapa japa. Først gjentar du de første fire trinnene med mala. Etterpå lærer du Balansen, et nytt trinn hvor du fordyper den meditative tilstanden gjennom å meditere på balansen – i energistrømmen – mellom mantraet SO-HAM og HAM-SO. Meditasjonen avsluttes med opplevelsen av Det indre rommet.

15. Stigen og Ajapa japa 1-7

Denne gangen blir du undervist i Stigen – et chakraprogram. Det er et meditativt program designet av Swami Janakananda. Programmet er satt sammen som en sekvens av holdninger (Mudra) og pusteteknikker (Pranayama) hvor du vekker oppmerksomheten i chakraene fra bunnen av kroppen og opp til toppen av hodet. En tantrisk meditasjon av beste merke!

Til sist fortsetter innlæringen av meditasjonen Ajapa japa. Denne gangen gjør du de fire første trinnene med mala selvstendig og uten instruksjon. Etterpå instrueres du i Balansen før meditasjonen fordypes enda mer gjennom et nytt meditativt trinn: Visualiseringen av Blomsten som åpner opp og folder ut chakraene. Meditasjonen avsluttes med opplevelsen av Det indre rommet.

16. Yoga nidra og hele Ajapa japa

Et ypperligt meditativt forløp presenteres denne gangen: Først gjør du dybdeavspenningen Yoga nidra – vekking av chakraene, en lang avspenning på ca. 40 minutter og etterpå gjør du hele meditasjonen Ajapa japa.

Ved å starte med å gjøre avspenning forbereder du kropp og sinn til å gå dypt i meditasjonen etterpå. Det er et forløp som vi bruker hver dag på våre 5- og 10-dagers fordypelses-retreat på Ask kurssenter og et forløp jeg kan anbefaler i ditt videre fordypningsarbeid.

Denne gangen gjør du hele meditasjonen Ajapa japa, alle åtte trinn. Først de fire første trinnene med mala selvstendig og uten instruksjon. Etterpå instrueres du i Balansen før meditasjonen fordypes enda mer gjennom visualiseringen av Blomsten som åpner opp chakraene. Sist i meditasjonen opplever du Det  indre rommet hvor du introduseres til Det psykiske symbolet.

God reise videre!

Tekster til videokurset: Egoscue – funksjonell trening

Videokurset «Egoscue – funksjonell trening»

Egoscue metoden er fysiske øvingar som ein kan finne igjen i yogatradisjonen, pilates og mange andre treningformer alt frå husmorgymnastikk til treningsopplegg for profesjonelle idrettsutøvarar. Det unike med denne metoden er måten øvelsane blir gjort på og satt saman. Ved å bruke skånsomme strekk og styrkeøvelsar, blir ledd og muskler rebalansert til den opprinnelege forma og funksjonen. Når musklane sin funksjon er reetablert og kroppen jobber slik den er designa for å jobbe, så vil eventuelle smerter minske og kanskje også forsvinne heilt.
På dette kurset vil du få jobbe med lette og middels krevande program, men det betyr ikkje at du treng å vere trent og i god form. Du treng heller ikkje ha gått på yogakurs. To av programma er lange, men kan delast opp slik at du gjer havle programmet ein dag og resten ein annan dag.

Timen vert avslutta med ei avspenning eller ein meditasjon på mellom 10 og 15 min. Instruktør: Audhild Naustdal

Velkommen til Egoscue – funksjonell trening!

1. Egoscue og avspenning

Dette er eit allsidig og variert program med bl.a. øvelsar for skuldre, hofter og styrking av mage- rygg- og setemuskulatur. Viss du ønsker å dele prgrammet i to, kan du ein dag gjere øvelsane fram til Savasana og enten slutte med den eller hoppe fram til avpsenninga. Ein annan dag kan du begynne med Savasana og gjere resten av programmet.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: ca. 1 time og 15 min

2. Egoscue og meditasjon

Program med egoscue øvelser og meditasjon.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: ca. 55 minutter

3. Egoscue – kort program A

Egoscue øvelser for magemusklane, ryggen og ein del for beina – spesielt lårene og hofta.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: ca. 25 minutter

4. Egoscue – kort program B

Egoscue øvelsar på stol med kloss og band til å ha mellom og rundt knena for å styrke innside og utside lår, to øvelsar for ryggen, død fluge = styrkeøvelse for skrå magemusklar og hoftebøyere, frosken liggande for å tøye innsida av lårene og utover rotasjon i hofta, dynamisk rytterstilling for tøying av lårene og luftbenken i 2 min. Kort avspenning.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: ca. 30 minutter

Tekster til videokurset: Fortsetterkurs – klassisk yoga

Videokurset «Fortsetterkurs – klassisk yoga»

På fortsetterkurs vil du gjenkjenne mange av øvelsene fra grunnkurset, men vi går videre med mer avanserte program. Med den ro i kropp og sinn som du har bygget opp, kan vi nå gå mer i dybden f.eks. ved å bli i de klassiske stillingene i lenger tid. Det viktige er ikke at du er blitt mer smidig, men at du har utviklet en kroppsbevissthet som gjør at du med større ro og konsentrasjon kan følge undervisningen. I meditasjonene sitter vi lengre tid med det vi allerede har lært, men går også videre med flere trinn. For å være klar til fortsetterkurs bør du være fortrolig med de teknikkene vi underviser i på grunnkurset. Ikke kun de fysiske øvelser, men også pusteteknikkene og de mentale teknikkene. Hvis du har gjort yoga før – men ikke hos oss – er det en fordel å ta grunnkurset først.

En del av yoga-stillingene kan være utfordrende! Det er viktig at du selv tar ansvar og kjenner på hvor langt du kan gå inn i en stilling og hvor lang tid du kan være i en stilling. Eller kanskje du må modifisere stillingen for at du kan ha størst glede av å gjøre den. Stort sett handler det om å gi etter mer enn å presse. Etter et godt yogaprogram vil du oppleve at du hviler mer i deg selv. Ved hjelp av disse programmene kan du gang på gang venne tilbake til denne tilstanden av ro, energi og avspenning!

1. Energi-flyt – fortsetter yoga

Denne gangen undervises du et dynamisk yogaprogram som gir deg forskjellige måter å gjøre Soløvelsen på, et utvalg av de små spenningsfrigjørende øvelser, trekantstillinger og skulderstilling og tilsist Haren. Programmet avsluttes med Ujjayi pust med telling og en kort 10 avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

2. Dynamisk ryggprogram – fortsetter yoga

Et knallbra dynamisk yogaprogram designet for ryggen. Programmet avsluttes med Nadi shodan og en kort 10 minutters avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

3. Meditativ ryggprogram – fortsetter yoga

Et meditativ yogaprogram designet for ryggen. Programmet avsluttes med pusteteknikken Humla og en kort 10 minutters avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

4. Rygg og skuldre – dynamisk og rolig

Soløvelsen og et yogaprogram for rygg og skuldre, Bastrika og Nadi shodan pranayama med en kort meditasjon til sist.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: 1 time og 28 minutter

5. Helsing til Sola – flyt – fortsetter yoga

Etter innleiande avspenning blir det eit lang flyt med yogaøvelsar vevd inn i ei runde med soløvelsen. Deretter kjem kråka (Kaki mudra) og humla (Bhramari) og ei avspenning.

Instruksjon: Audhild | Elev: Marit | Varighet: 1 time og 24 minutter

6. Sterk mage & smidig rygg – fortsetter yoga

Avspenning med yogapusten. Yogaprogram med øvelsar for magemusklane, balansestillingar og tøying av ryggen. Agnisara, solpusten og ei avspenning.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: 1 time og 27 minutter

7. Introduksjon til det klassiske programmet – fortsetter yoga

Savasana 5 min, 1 runde med Soløvelsen og deretter en introduksjon til det Klassiske yogaprogrammet hvor du er i hver av de mer meditative stillinger i ca 2 minutter. Etterpå 3 runder med Blåsebelgen (Bhastrika), Vekselpusten (Nadi shodana) med telling 6 : 3 : 6 : 3 og 10 minutters Savasana.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 42 minutter

8. Kort hofteprogram og Energiens kilde meditasjon – fortsetter yoga

Et kort hofteprogram, Pentagram Savasana og introduksjon til Energiens kilde meditasjon.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

9. Fordjupning i mjuke strekk – fortsetter yoga

Timen starter med å ligge med beina på ein stol i ca fem min. Heile yogaprogrammet er stort sett berre rolige tøyestillingar med fokus på pusten og gje slepp i kroppen – ryggstrekk-stillingar, naturstilling, krokodilla, sphinxen, bananen, universalstilling. Programmet blir avslutta med ca 10 min i Savasana i pentagram stillinga.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: 1 time og 28 minutter

10. Introduksjon til Chakraene – fortsetter yoga

Introduksjon til Chakraene. Først en kort chakra-meditasjon (Frontal being), deretter Soløvelsen med konsentrasjon på chakraene, Det klassiske programmet med chakra-konsentrasjon, Nadi shodana (med å holde pusten inne) og en kort dybdeavspenning med mantra knyttet til chakraene.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

11. Shakti bandha

Shakti bandha, «Den som løser opp knutene» er et yogaprogram som får energien til å strømme gjennom kropp og sinn. Programmet utføres stort sett i (eller ut i fra) Diamantstillingen. Først kommer en stilling hvor du faller til ro. Deretter følger en stilling hvor Ida og Pingala nadi balanseres hvoretter Ajna Chakra adresseres med Løvebrølet. Øvelsen Pust og bevegelse følges aktiverer det indre rommet og Shakti bandha teknikken løser opp spenninger knyttet til ryggsøylen og Anahata chakra. Tilsist motstillingen Kamelen som åpner opp for en friere strøm av energi. Den frigjorte energien diffuseres ut i hele kroppen (og sinnet) i Savasana (med didgeridoo musikken til Kailash) og etterpå gjennom pusteteknikken Humla. Hele programmet avsluttes med en avspenning på ca 20 min.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca 1t 40 min | Musikk: Sakrayaami m/ Kailash (ca 10 min)

12. Chakra-program fra den tantriske tradisjonen

I den klassiske Kundalini yoga tradisjonen starter du alltid med å vekke oppmerksomheten som er knyttet til Ajna chakra. I dette programmet starter du derfor med Tratak – en lys-meditasjon. Etterpå gjør du forskjellige klassiske stillinger som vekker chakraene fra bunnen av kroppen og chakra for chakra oppover mot toppen av hodet. Den etterfølgende avspenningen distribuerer den frigjorte energien harmonisk ut i hele kroppen. Programmet avsluttes med Chakra-meditasjonen Energiens kilde (liten Ajapa japa) – en meditasjon i Kriya yoga tradisjonen.

Instruksjon: Audhild | Elev: Sol | Varighet: ca 1 time 50 minutter

13. Hofteprogram

Hofteprogrammet er inspirert av Paul Grilley’s yin yoga, men med en undervisningsstil fra klassisk yoga hvor pusteteknikker og avspenning hører med. Du får presise instruksjoner i stillingene med forslag til forskjellige variasjoner. Savasana (Dødstille) imellom de forskjellige forløpene er vektlagt i tillegg til at du ofte bare er i stillingen med deg selv og pusten – i stillhet og uten unødvendig instruksjoner. Stort sett er du i hver stilling i 3 minutter. Etter programmet av hoftestillinger gjør vi Ujjayi pust i ca 10 minutter med en firkant telling i pusten (6 : 6 : 6 : 6). Hofteprogrammet avsluttes med ca 10 minutters Savasana i en variasjon som vi kaller for Pentagram.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca 1 time 45 minutter

14. Det klassiske yogaprogrammet

Det klassiske yogaprogrammet er bygget opp av sekvenser av stillinger / motstillinger. Hver sekvens er markert i videoen som et kapittel og kan fint gjøres som et eget, kort yogaprogram. I hver stilling kan du velge å konsentrere på pusten og / eller på et Chakra. Du er i hver av de meditative stillinger i ca 3 minutter og i de mer dynamiske stillinger så lang tid du avslappet kan holde pusten. Hele programmet avsluttes med Nadi shodana (Vekselpusten) og 15 minutters Savasana. Det er fyldige instruksjoner underveis.

Det klassiske programmet starter med at du resetter hele ditt psykosomatiske system når du står på hodet. Du åpner opp for at ny energi kan flyte inn gjennom toppen av hodet og etterhvert – som du gjør de neste stillingene – lenger og lenger nedover i kroppen. Hele programmet samordner og harmonisere kroppen, sinnet og energien fra topp til tå.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca 1 time 30 minutter

15. Kort meditativ yogaprogram

Et kort yogaprogram med meditative 3 minutters stillinger spesielt for hoftene og den nederste delen av ryggen. Et fint program å gjøre de dagene hvor du ikke har tid til å gjøre noen av de lengre programmene. Programmet gir indre ro, avspenning og tilfredshet. Hva er bedre?

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca 40 minutter.

16. Chandra namaskar – Hilsing til månen

I tillegg Universalstilling og Savasana.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca 30 minutter.

17. Surya Namaskar – Hilsing til solen med variasjoner

I tillegg Universalstilling og Haren.

Instruksjon med visning: Audhild | Varighet: ca. 30 minutter

Tekster til videokurset: Grunnkurs klassisk yoga

Videokurset «Grunnkurs klassisk yoga»

Introduksjon til klassisk yoga med fysiske stillinger, pusteteknikk og avspenning. Det er mange forskjellige former for yoga i dag. Vår yoga kalles for Klassisk yoga. En av de største forskjellene er at vår undervisning er kursbasert og ikke bygger på at man bare dropper inn når man har tid og mulighet. Undervisningen er strukturert som et forløp der du vil oppleve en utvikling i løpet av kurset. Hvert yoga program har en effekt i seg selv og forbereder også for neste leksjon.

Grunnkurset er for alle. Du trenger ikke ha gjort yoga før og du trenger heller ikke å være myk og smidig eller i god form. Kurset begynner med lett og rolig yoga.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 12 timer

1. Små spennings-frigjørende øvelser – Yoga grunnkurs – 1. gang

Introduksjon til klassisk yoga med de små spenningsfrigjørende øvelser, Bølgepusten og en kort avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 25 minutter.

2. Soløvelsen og før-meditasjonsstillinger – Yoga grunnkurs – 2. gang

Innlæring av Soløvelsen deretter før-meditasjonsstillinger, meditasjonsstillinger, Bølgepusten, Vekselpusten og avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

3. Ryggøvelser og balansestillinger – Yoga grunnkurs – 3. gang

Soløvelsen gjentaes – i tillegg Trekantstillinger, Balansestillinger og Universalstilling. Tilsist Bølgepusten, Vekselpusten og avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

4. Dynamisk rygg- og skulderprogram – Yoga grunnkurs – 4. gang

Savasana 5 minutter, Bølgepusten med pusten inne og ute, Soløvelsen grundig 1 runde og etterpå et dynamisk rygg- og skulderprogram. Programmet avsluttes med Vekselpusten og en lengre avspenning på et par og tyve minutter.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 33 minutter.

5. Månehilsning og Pratyahara (avslappet konfrontasjon) – Yoga grunnkurs – 5. gang

Savasana 5 minutter, Hilsing til månen (Chandra namaskara) – en variasjon av Soløvelsen med 2 tilleggstillinger, TEMA: Pratyahara (avslappet konfrontasjon – tilbaketrekking av sansene): Gjennom oppmerksomhet og aksept av situasjonen her og nå utløses den avspente tilstanden. Vi tester dette gjennom et kort program av mer meditative yogastillinger hvor du avslappet kjenner på spenninger og smerte. Videre innlæring av pusteteknikken Blåsebelgen (Bhastrika pranayama) og tilsist instruksjon i en variasjon av Indre stillhet meditasjonen – Det Indre rommet. Også denne teknikken kan ses på som en pratyahara basert teknikk.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 30 minutter.

6. Koordinering av Pust og bevegelse – Yoga grunnkurs – 6. gang

Savasana 5 minutter, TEMA: Koordinering av pust og bevegelse. Soløvelsen 6 runder – en god treningsøkt. Etterpå et program av øvelser og stillinger hvor du fortsetter å samkjøre pust og bevegelse. Sist i yogaprogrammet noen mer meditative stillinger. Videre innlæring av hals- og rotlås (stativet) i forbindelse med Blåsebelgen og hjemmearbeid innen neste kursgang: Bølgepusten med pusten ute. Tilsist en lengre dybdeavspenning med introduksjon til beslutningen og chakraene.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 33 minutter.

7. Intro til det klassiske programmet – del 1 – Yoga grunnkurs – 7. gang

Først Savasana og 1 runde av Hilsing til månen. Etterpå introduksjon til første delen av det klassiske programmet: Hodestående / Palmen, Plogen, Skulderstående, Omvendt stående og Fisken. Tilsist Universalstilling og Haren. Innlæring av Buglåsen (Uddiyana bandha) som en forberedelse til renseteknikken Agnisara (som vi skal ha neste gang) og pusteteknikken Rensing av forhjernen (Kapalabhati pranayama) som følger etter innlæringen. Avspenning (Savasana) i 5 minutter og tilsist en introduksjon til Meditativ pust (Ujjayi pranayama – Psykisk åndedrett) – en grunnleggende pusteteknikk som er grunnfjellet i flere av tantra-tradisjonens energibaserte meditasjonsteknikker som Energiens kilde, Ajapa japa og Kriya yoga.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 34 minutter

8. Intro til det klassiske programmet – del 2 – Yoga grunnkurs – 8. gang

Nadi shodana

Last ned PDF. Trykk på bildet!

Undervisningen starter med en introdukjon til Energiens kilde meditasjon basert på Ujjayi pranayama. Etterpå følger introduksjon til andre delen av det klassiske programmet: Ryggstrekket og Bugstrekket, Halv ryggradsvridning, Kobra, Gresshoppa, Buen og Yoga mudra. Buglåsen gjentaes og brukes i forbindelse med Agnisara (Ilden næres – en renseteknikk for mage- og tarmområde – en skikkelig energi-booster). Pusteteknikkene Rensning av forhjernen (Kapalabhati) og Blåsebelgen (Bhastrika) brukes som en oppvarming for Vekselpusten (Nadi shodana). Klassen avsluttes med en kort avspenning (Savasana – Dødsstille).

Last ned PDF’en (til venstre) ved å trykke på bildet. Dokumentet gir et godt overblikk over Vekselpusten og hvordan du lettest kan jobbe videre med denne perlen av en pusteteknikk.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: 1 time og 32 minutter.

Tekster til videokurset: Indre stillhet meditasjon

Videokurset «Indre stillhet meditasjon»

Indre stillhet (Antar Mauna) er en oppmerksomhetsbasert meditasjonsteknikk i 7 trinn. Du lærer meditasjonen gradvis. Første gang på kurset lærer du første trinn i meditasjonen. Neste gang gjentar du første trinn i tillegg til at du lærer andre trinn. Slik fortsetter det utover kurset inntil du har lært hele meditasjonsteknikken. La det gå 3-7 dager mellom hver gang du følger et nytt videoforløp og lærer et nytt trinn. Mellom disse jobber du selvstendig med meditasjonen. Gjerne sett av 15-20 minutter daglig før frokost eller kveldsmaten. Som nybegynner vil du legge mest vekt på de første trinnene, og senere vil de siste delene av Indre Stillhet få mer vekt. – I tillegg til meditasjon jobber vi også med avspenning – både korte avspenningsforløp på 5-10 minutter og lengre avspenninger som dybdeavspenningen Yoga nidra. Evnen til å kunne slappe av er helt grunnleggende for å kunne gå dypt i meditasjonen.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 6 timer

1. Indre stillhet meditasjon – 1. gang

Introduksjon til Indre stillhet meditasjon (Antar Mauna) – en tantrisk meditasjonsteknikk i 7 trinn. Undervisning i 1. trinn i meditasjonen, meditasjonsstillinger og en kort avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time

2. Indre stillhet meditasjon – 2. gang

Trening i fysisk stillhet som et fundament i avspenning og meditasjon, instruksjon i 1. og 2. trinn i meditasjonen med vekt på å observere tanker og tilstander som en tilskuer og en lengre Yoga nidra dybdeavspenning.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time.

3. Indre stillhet meditasjon – 3. gang

Først instruksjon i en kort utgave av meditasjonen (som heter «Frontal being») som det er lett å praktisere selvstendig, dernest en lengre utgave av Yoga nidra dybdeavspenning og tilsist videreutvikles Indre stillhet med å gjenta instruksjonene i 1. og 2. trinn og introdusere 3. trinn.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time

4. Indre stillhet meditasjon – 4. gang

Savasana i 5 minutter. Deretter et foredrag om Pratyahara og Sankalpa – aksept / hengivelse og vilje / beslutning. Så følger Yoga nidra avspenning med beslutningen og chakra fordypelse. Etterpå Indre stillhet meditasjon trinn 1, 2, 3 og introduksjon til trinn 4. Timen avsluttes med en snakk om høydepunktsopplevelser i meditasjon: Følg instruksjonene – ikke minnene!

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time og 10 minutter

5. Indre stillhet meditasjon – 5. gang

Først en kortere utgave av meditasjonen (Det indre rommet) som det er lett å praktisere i hverdagen, dernest Savasana i 5 minutter og tilsist hele Indre stillhet meditasjonen i 7 trinn.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time

6. Indre stillhet meditasjon – 6. gang

Først selvstendig Savasana i 10 minutter. Etterpå et kort foredrag om meditasjonen det Indre rommet og etterpå om strukturen i Indre stillhet meditasjon. Hvordan du gjennom de forskjellige trinnene i meditasjonen føres inn i en tilstand av væren hvor du hviler mer i deg selv. Klassen avsluttes med instruksjon i hele Indre stillhet meditasjonen i 7 trinn.

Last ned PDF’en (til venstre) ved å trykke på bildet. Dokumentet gir et godt overblikk over både Indre stillhet meditasjon og det Indre rommet.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 55 minutter

Tekster til videokurset: Introduksjon til klassisk yoga

Videokurset «Introduksjon til klassisk yoga»

Prøvetimen under er en introduksjon til klassisk yoga med undervisning som vi typisk har i begynnelsen av et kursforløp, midt i kurset og sist i kurset. Prøvetimen varer ca 1 time og 25 minutter.

Når du har vært gjennom prøvetimen et par ganger (og spesielt Hilsen til Solen) kan du fint gå videre med de 3 andre (kortere) yogaprogram på rundt en halvtime hver. Her undervises i Sol, jeg hilser deg og Hilsen til månen i tillegg til et par andre mer meditative stillinger.

God fornøyelse, Audhild og Bjarke

1. Introduksjon til Klassisk yoga

Prøvetimen er en introduksjon til klassisk yoga med undervisning som vi typisk har i begynnelsen av et kursforløp, midt i kurset og sist i kurset.

  1. Vi starter alltid med kort avspenning på 5 minutter. Du faller grunnleggende til ro før du går i gang med de fysiske øvelser.
  2. Først noen enkle yogaøvelser som løser opp og får energien til å flyte.
  3. Så følger noen øvelser fra midt i et grunnkurs: Klovnen (en balansestilling) og Hilsing til solen (Soløvelsen), et dynamisk forløp av 12 stillinger hvor du koordinerer pust og bevegelse.
  4. Tilsist fire mer meditative yogastillinger hvor du faller skikkelig til ro.
  5. Programmet avsluttes med Bølgepusten og en kort 15 minutters Yoga nidra dybdeavspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time og 25 minutter

2. Soløvelsen

Sol, jeg hilser deg er et forløp av to omganger a 12 yogastillinger i en lang, glidende bevegelse eller som et forløp hvor du står stille en kort stund i hver stilling. Forløpet er satt sammen av fram- og bakoverbøyende stillinger. I noen stillinger gir du slipp på kroppen – i andre stillinger strekker du kroppen ut eller trener opp styrke.

3. Chandra namaskar – Hilsing til månen

Chandra namaskar (Hilsing til månen) + Universalstilling.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 30 minutter

4. Surya Namaskar – Hilsing til solen med variasjoner

Soløvelsen med variasjoner + Universalstilling og Haren.

Instruksjon med visning: Audhild | Varighet: ca. 30 minutter

5. Neti – neseskylling med NoseBuddy

Neti (neseskylling) lindrer forkjølelse, betennelse i bi- og pannehuler, astma, høysnue og andre allergier. Saltvannet balanserer pH-verdien i slimhinnene, og styrker motstandskraften mot virus og bakterier. Mange leger har oppdaget hvilken uvurderlig metode neseskylling er, og anbefaler det til sine pasienter fremfor bruk av nesedråper og nesespray. Neseskylling stimulerer og avspenner området omkring øynene og pannen. Det kan lindre spenningshodepine og forbedre syns- og luktesans. Du kan kjøpe NoseBuddy neseskyllingskanne i vår nettbutikk.

Tekster til videokurset: Kurs i Pust og avspenning

Videokurset «Kurs i Pust og avspenning»

Online kurs i pusteteknikker og avspenning fra den klassiske yogatradisjonen.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 5 time. 

1. Pust og avspenning – 1. gang

Introduksjon til kurset i pust og avspenning.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time. 

2. Pust og avspenning – 2. gang

Teknikkene fra første gangen gjentaes og fordypes i tillegg til at nye øvelser introduseres.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time. 

3. Pust og avspenning – 3. gang

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time. 

4. Pust og avspenning – 4. gang

Nadi shodana

Last ned PDF. Trykk på bildet!

Denne gangen starter undervisningen med et kort foredrag på ca 20 min med Bjarke. Foredraget handler om Pranayama – pusteteknikkene i yoga – og hvordan du gjennom pusteteknikkene kan påvirke nervesystemet, hjernehalvdelene og energistrømmene i en positiv retning. I den praktiske delen av undervisningen gjentaes Savasana (å være stille), Bølgepusten og Blåsebelgen og du lærer hvordan du kan jobbe videre med Nadi shodana (Vekselpusten). Du lærer også en ny pusteteknikk, Ujjayi pranayama (Meditativ pust). Ujjayi Pranayama er en langsom, dyp pust som harmonisere og integrerer kropp og sinn. Meditativ pust er selve fundamentet i flere av yogatradisjonens mest dyptgående meditasjonsteknikker som Kriya yoga, Ajapa japa og Prana vidya.

Timen avsluttes med en kort 10 minutters avspenning.

Last ned PDF’en (til venstre) ved å trykke på bildet. Dokumentet gir et godt overblikk over Vekselpusten og hvordan du lettest kan jobbe videre med denne perlen av en pusteteknikk.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time og 15 min.

5. Pust og avspenning – 5. gang

Siste gang på kurset. Nå er det bare å fortsette på egen hånd. Lykke til!

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time.

Tekster til videokurset: Prøvetime – Yoga for gravide

Videokurset «Prøvetime – Yoga for gravide»

Denne prøvetimen inneheld ein introduksjon til kurset og eit utval av enkle yogaøvelsar som du lærer første gang på kurset og soløvelsen som du lærer andre gang på kurset. Du får ein introduksjon til meditativ pust og ei avspenning. Heile kurset går over seks veker med 1 1/2 time undervisning kvar gong eller sju videoar viss du velger online videokurset. Rull ut yogamatta og prøv om dette er noko for deg. Mvh Audhild

1. Prøvetime i Yoga for gravide

Denne prøvetimen inneheld ein introduksjon til kurset og eit utval av enkle yogaøvelsar som du lærer første gang på kurset og soløvelsen som du lærer andre gang på kurset. Du får ein introduksjon til meditativ pust og ei avspenning. Heile kurset går over seks veker med 1 1/2 time undervisning kvar gong eller sju videoar viss du velger online videokurset. Rull ut yogamatta og prøv om dette er noko for deg.

Tekster til videokurset: Yoga for gravide

Videokurset «Yoga for gravide»

Sommerfugl

Velkomen til dette online kurset med yoga for gravide.

Då vi måtte stenge ned pga korona i mars 2020, laga eg undervisninga på video slik at dei som gjekk på kurs fekk fullført kurset på den måten. Desse videoane tilsvarer den undervisninga eg/vi har hatt på våre kurs for gravide i mange år.

Start med å bruke videoane i nummerert rekkefølge. Ta deg tid til å høyre introduksjonane første gangen. Seinare kan du hoppe over introduksjonane. Videoane er laga slik at du lett kan hoppe vidare til neste seksjon.

Yoga er en behagelig måte å trene kroppen sin på når du er gravid, men yoga er meir enn det. På våre kurs lærer du også korleisdu kan bruke yogastillingar til å øve deg på å oppleve smerte på en god måte. Du lærer korleis pusten hjelper deg til å være avspent og du lærer ein god pusteteknikk du kan bruke under fødselen. Kurset er eit forløp med progresjon. Vi starter med enkle øvelser som er nyttige for gravide. Yoga styrker og mjuker opp kroppen. Øvelsane løyser på ein varsom måte opp for unødvendige spenningar. Velvere er noko av det første man merker som ein verknad av yoga. Nokre yogaprogramm er meir krevande og nyttige med tanke på å komme i god form til fødselen.

I løpet av kurset blir ulike temaer tatt opp som smerte, pust, avspenning, fødestillingar og trening av bekkenbunnen. PÅ den siste videoen blir heile fødselsforløpet gjennomgått med veiledning om korleis du kan bruke det du har lært som nyttige verktøy under fødselen.

1. Yoga for gravide – 1. gang

Nybegynner yogaprogram, meditativ pust og avspenning.
Instruksjon: Audhild | Elev: Lise | Varighet: 1 time 20 min

Denne videoen er introduksjon til kurset med eit kort program med begynnerøvelsar som er gode for sirkulasjonen i beina, i armane og skuldrane. Du lærer soløvelsen tilpassa gravide, bølgepusten, den meditative pusten som er veldig nyttig når du skal føde og til sist ei avspenning. Ta deg tid til å høyre introduksjonen til kurset og til den meditative pusten første gang du ser videoen. ?

2. Yoga for gravide – 2. gang

Nybegynner yogaprogram, meditativ pust og avspenning.
Instruksjon: Audhild | Elev: Lise | Varighet: 1 time og 37 minutter

Program med bølgepusten, soløvelsen, lette dynamiske yogaøvelsar, meditativ pust og avspenning. Lise fødte ei jente 10 dager etter dette opptaket, gratulerer ?

3. Yoga for gravide – 3. gang

Trening av bekkenbunnen, dynamisk program og to gode tøyestillingar, meditativ pust og avspenning.
Instruksjon: Audhild | Elev: Hanne | Varighet: 1 time og 37 minutter

Introduksjon og innlæring av knipeøvelser for bekkenbunnen, eit dynamisk yogaprogram, meditativ pust og avspenning. Dette programmet er fint å jobbe med viss du ønsker eit mer treningspreget yogaprogram. Det inneheld også to gode tøyestillingar som er gode å jobbe med for å trene på å slappe av når du opplever tøyesmerte.

4. Yoga for gravide – 4a. gang

Dynamiske yogaøvelser, meditativ pust og avspenning
Instruksjon: Audhild | Elev: Sol | Varighet: 1  time og 15 min.

Dette programmet er fint å jobbe med når du ønsker ei yogaøkt som er meir treningsprega. Her er det mange gode strekk for ryggen og skuldrane. Bjarke instruerer i den meditative pusten med grunnleggande instruksjonar. Fint å bruke denne hvis du ønsker at partner eller en annen person skal lære seg den meditative pusten.

5. Yoga for gravide – 4b. gang

Rolig yoga med tøying, knipeøvelsar, avspenning og meditativ pust
Instruksjon: Audhild | Elev: Sol | Varighet: 1  time og 25 min.

Etter soløvelsen kjem det fleire gode tøyestillingar der du kan øve deg på å vere avspent i kroppen på same tid som du opplever at det tøyer og strekker. Tenk på desse tøyesmertene som gode smerter på same måte som du under fødselen kan oppleve rier som godt/vondt smerter, smerter som har ein nyttig funksjon. Knipeøvelsane er korta ned til ei utgave på ca 10 min. Den meditative pusten er med alle trinna og er ei enkel utgåve av Energiens kilde meditasjonen. Det er omlag same versjon som i lydfila på albummet til Audhild.

6. Yoga for gravide – 5. gang

5. program med styrkende yogaøvelser, meditativ pust og avspenning.
Instruksjon: Audhild | Elev: Sol | Varighet: 1  time og 30 min.

Dette programmet er fint å jobbe med for å trene opp styrke i beina, i setemuskulaturen og i ryggen.  Viktig at du høyrer introduksjonen før du går i gang. Du lærer to nye pusteteknikker: Pesepusten som du kan bruke i overgangsfasen, altså før du begynner å presse, viss du får beskjed av jordmor om la vere å presse og Kråka som avspenner ansiktet og kjeven. Programmet blir avslutta med Meditativ pust  og ei avspenning med Bjarke.

7. Foredrag om fødselen

Foredrag om fødselen
Instruksjon: Audhild | Varighet: 45 minutter.

I dette foredraget går eg gjennom kva som skjer i dei fire fasane som eit normalt fødselsforløp består av. Eg snakkar om korleis bruke det du har lært på kurset om avspenning, meditativ pust og det å slappe av overfor smerter. Emner eg tar opp: Når er fødselen i gang, nervesystemet og diverse tips til kva du kan gjere i dei ulike fasane. Gjerne sjå videoen saman med partner eller den som skal vere med deg når du skal føde.