Yoga og meditasjon II+III (2x), tirsdag kl 11-12.45 – fra 12.12-19.12 Lærer Amrit/Moksha

kr 470,00

Her vil du bli kjent med øvelser innen videregående yoga og meditasjon. Det er en fortsettelse av trinn II og det er ingen krav til å være spesiell “flink” til øvelsene fra trinn II for å delta, interesse er nok. Gjennomgående vil det legges vekt på nærvær og å kunne finne kroppens naturlige grenser innen den fysiske yoga i stedet for å “prestere”. Vi utvider øvelsesspekteret og arbeider mer direkte med energi i pusteøvelser og i mudra og bandha.

Dette kurset foregår i Oslo og i vårt digitale yogarom på Zoom. Lærer: Amrit & Moksha

10 på lager

Yoga og meditasjon II+III (2x), tirsdag kl 11-12.45 – fra 12.12-19.12 Lærer: Amrit & Moksha

Her vil du bli kjent med øvelser innen videregående yoga og meditasjon. Det er en fortsettelse av trinn II og det er ingen krav til å være spesiell "flink" til øvelsene fra trinn II for å delta, interesse er nok. Gjennomgående vil det legges vekt på nærvær og å kunne finne kroppens naturlige grenser innen den fysiske yoga i stedet for å "prestere".

Vi utvider øvelsesspekteret og arbeider mer direkte med energi i pusteøvelser og i mudra og bandha. Vi går videre med oppmerksomhetstrening med observasjon av sinnets spontane aktivitet og av påvirkninger fra det som er rundt oss og fra vår eget sinn. I meditasjon nærmer vi oss de finere aspekter av konsentrasjon og fordypelse og utvikler etter hvert kontakt med de psykiske energisentre langs ryggsøylen og i hodet, kroppens chakra. Kursene varer 1 time og 30 minutter pr gang. Det er en betingelse for å gå på dette kurset at du har gått minst ett Yoga & meditasjon II kurs på Yggdrasil Yogaskole.

Les mer om yoga >>

20% rabatt for ungdom under 25 år: angi ungdom i rabattfeltet når du kommer til kassen. 
20% rabatt for trygdede: angi trygg i rabattfeltet når du kommer til kassen.