Filosofi og begrepsforståelse på yogalærerutdannelsen

ved Yggdrasil Yogaskole

Tema

De fire hovedformer innen yoga
Vi går i dybden med definisjonen av de fire store hovedformer innen yoga; Hathayoga, Bhaktiyoga, Karmayoga og Gyanayoga. De fleste yogastilarter inneholder en eller flere av disse fire grunnleggende formene. Yoga fungerer best når en kombinasjon av disse fire integreres hos den enkelte utøver. Senere i utdannelsen vil vi også undersøke hva Rajayoga og Tantra står for. Her er det nødvendig å skille mellom den noe overfladiske definisjonen av Tantra som oppsto i USA i forrige århundre (neo-tantrisme,
med løssluppenhet som varemerke) og Tantra som yogisk disiplin.  
 
Yogastilarter
De siste tiårene har det blitt en hel jungel av forskjellige yogaretninger. Vi kaller disse for stilarter. Det er en stor fordel for en yogalærer å ha noe kjennskap til de forskjellige yogastilarter som praktiseres i vår tid. Vår type yoga kaller vi for klassisk yoga, og mer spesifikt for Satyananda yoga. Andre yogastilarter som brukes er Ashtanga Vinyasa, Iyengar yoga, Sivananda yoga, Kundalini yoga (Yogi Bhajans), Bikram yoga, Jivamukti yoga, Yin yoga, og en rekke andre. Vi kommer ikke til å gå i dybden med hva de enkelte stilarter inneholder, men undersøke hva de står for og hvilke hovedformer for yoga som praktiseres. 

Yoga Sutra
En av de viktige tekstene for en dypere forståelse av yoga er denne samlingen av aforismer nedskrevet av Patañjali. Selve teksten er sparsom og består av kun fire kapitler, men med dyp innsikt i mennesket og såpass filosofisk tyngde at det har blitt til tykke bøker med kommentarer. Vi bruker kommentarene til Swami Satyananda i boken ” Four Chapters of Freedom”.

Det er åtte kategorier eller inndelinger av yogapraksis som omtales i Yoga Sutra. Det er ulike måter å definere disse trinnene på, her er en av dem:

1. Yama – hvordan forholde seg til andre på best mulig måte, med minst mulig friksjon og mest mulig harmoni.
2. Niyama – hvordan forholde seg til seg selv i hverdagen, med størst mulig utvikling.
3. Asanas – fysiske øvelser.
4. Pranayama – puste/ energiøvelser.
5. Pratyahara – hvordan bli minst mulig forstyrret av ytre / indre påvirkninger.
6. Dharana – konsentrasjonsmetoder
7. Dhyana -meditasjon – dyp avspenning og konsentrasjon.
8. Samadhi – meditativ absorpsjon – integrasjon mellom selvet og kosmos.

Yogafilosofi regnes som en del av en fullverdig yogapraksis hvor praksis og teori går hånd i hånd.